Sectors

Són organitzacions petites i mitjanes i algunes grans, nacionals, públiques i privades. Actualment prestem serveis d'auditoria a 70 empreses que operen en diferents sectors de l'economia.

Industrial

sectors

Comercial i Distribució

sectors

Ramader i agrícola

sectors

Serveis

sectors

Aigua , energia i telecomunicacions

sectors

Alimentària i farmacèutica

sectors

Construcció i immobiliària

sectors

Entitats esportives i empreses sense ànim de lucre

sectors