Entitats esportives i empreses sense ànim de lucre

sectors

Desenvolupament d’activitats esportives, clubs esportius, futbol, golf

Captació de fons i recursos econòmics contra la pobresa

Promoció cultural i professional

Àmbit educatiu