Serveis

sectors

Transport de mercaderies per carretera nacional i internacional

Gestió de serveis d’assistència sanitària i prevenció de salut

Serveis de promoció comercial i logística

Serveis tècnics d’ enginyeria

Entitats de crèdit