Industrial

sectors

Fabricació productes metàl·lics, derivats del plàstic i del vidre

Fabricació de manodomèstics i electrodomèstics

Explotació de minerals

Refineries de sofre