Ramader i agrícola

sectors

Activitat d’escorxadors industrials

Elaboració i fabricació de pinsos

Explotació de cultius agrícoles

Cooperatives agrícoles

Explotació ramadera