Canal ètic

En Audit Concept treballem per oferir el millor servei en un entorn laboral òptim, i sempre sota un estricte codi ètic i de conducta. Per això, hem creat el Canal Ètic.

L’objectiu d’aquest canal és detectar conductes contràries a dret, a les regles ètiques i la Gestió de la Qualitat d’Audit Concept, per la qual cosa animem empleats, clients, proveïdors o qualsevol persona que tingui contacte amb els nostres serveis a comunicar-nos aquestes incidències.

Com enviar una comunicació?

A continuació, podràs accedir al formulari on incloure tots els detalls sobre l’assumpte que et preocupa. Tracta de ser tan específic com puguis quanta les persones, els documents, els llocs,  les dates i hores, etc. Per a l’accés, hauràs d’acceptar prèviament la Política de Privacitat.

El canal garanteix en tot moment la confidencialitat de les comunicacions, pots facilitar les teves dades identificatives i de contacte per facilitar la resolució de la incidència o, si ho prefereixes, també pots fer la comunicació de forma anònima.

Podràs adjuntar documents a la comunicació. Per favor, assegura’t que tota la informació personal s’hagi esborrat dels documents adjunts per preservar la teva identitat, si així ho desitges.

Bon ús del canal

És important que recordes que el Canal Ètic gestiona únicament comunicacions relacionades amb conductes que contravinguin el Codi Ètic d’ Audit Concept.

Per evitar males pràctiques en l’ ús del canal, s’ aplicaran criteris precisos per admetre les comunicacions i amb l’ exigència de responsabilitat civil, penal i administrativa de les persones que comuniquin fets amb abús de dret o vulnerant el principi de bona fe.

Moltes gràcies.

Formulari de denúncia

  Dades del denunciant:  Objecte de la denúncia:  Data de la denúncia

  Data aprox. dels fets denunciats

  Documents annexos

  He llegit y accepto la Política de Privacitat

  Les dades facilitades per la persona que iniciï el procediment de la denúncia o comunicació seran tractades per AUDIT CONCEPT, S.L.P., amb la finalitat exclusiva de donar compliment als objectius del Canal Ètic, per als casos de comunicació de situacions o conductes que puguin suposar una vulneració del Codi Ètic d’AUDIT CONCEPT, S.L.P. La base jurídica per al tractament és el compliment de les obligacions d’AUDIT CONCEPT, S.L.P per garantir la protecció dels drets fonamentals dels treballadors.

  Les dades seran conegudes per la persona que gestiona els temes ètics que és Jacqueline Rijnsburger, per a la qual resulti imprescindible el seu coneixement per tal d’investigar els fets denunciats i, si escau i en funció de la matèria, quan el seu coneixement sigui requerit per les autoritats competents. En tot cas, les dades seran tractades amb les màximes garanties de confidencialitat i conforme a la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

  S’informarà el denunciat (o denunciats) en el termini més breu possible dels fets denunciats i els seus drets en matèria de protecció de dades, però no s’informarà de la identificació del denunciant, llevat que aquest n’hagués atorgat el consentiment exprés o hagués obrat amb mala fe.

  Les dades seran conservades durant la instrucció del procediment, durant la tramitació de les mesures d’auditoria interna que resultessin necessàries i, com a màxim, durant la tramitació dels procediments judicials que poguessin derivar-se de la investigació realitzada (com, per exemple, les que es derivin de les mesures disciplinàries adoptades) i mentre puguin derivar-se possibles responsabilitats. Un cop extingides, les dades seran eliminades.

  El titular de les dades pot exercir els drets dirigint-se la persona encarregada de gestionar els temes ètics mitjançant una sol·licitud escrita i signada, adjuntant una còpia d’un document que n’acrediti la identitat.

  En particular, pot sol·licitar l’accés a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de qualsevol dada inexacta, sol·licitar la supressió de les seves dades personals, sol·licitar la limitació del tractament, així com sol·licitar-ne la portabilitat, sempre en els termes previstos a la legislació vigent.

  A més:

  1. -Quan la base jurídica per al tractament sigui el seu consentiment, podrà exercir el dret a revocar aquest consentiment en qualsevol moment.
  2. -Quan la base jurídica per al tractament sigui l’interès legítim d’AUDIT CONCEPT, S.L.P, podrà exercir el dret d’oposició al tractament de les dades personals..

  També informem que teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considereu que s’ha comès una infracció de la legislació respecte al tractament de les vostres dades personals.