Aigua , energia i telecomunicacions

sectors

Prestació de serveis i obres i instal·lacions per a la millora del medi ambient

Gestió i administració del cicle integral de l’aigua

Prestació de serveis de sanejament de l’aigua

Laboratori, anàlisis i control de l’aigua

Servei públic d’abastament d’ aigua

Energies renovables

Serveis telefònics