Construcció i immobiliària

sectors

Construcció d’edificis, naus industrials i tot tipus d’immobles

Instal·lació, manteniment i reparació d’instal·lacions

Construcció civil i execució d’obres públiques

Adquisició i promoció de béns immobles