La nova auditoria

Publicar per | No Tags | Empresa | Sense Comentaris a La nova auditoria

Amb la introducció de les Normes Internacionals d’Auditoria augmentarà el pes del judici de l’auditor.

Es pot auditar el futur? Serveix d’alguna cosa opinar sobre el que encara no ha tingut lloc? Pot l’informe d’auditoria anticipar les situacions de crisi de les entitats i, en conseqüència, de les economies?

A priori, sembla que la resposta a tots aquests interrogants és negativa i es podria afirmar que “auditoria” i “futur” són termes incompatibles. Res més lluny de la realitat. No es pot “auditar el futur”, però sí analitzar com una organització fa les seves previsions, com elabora les seves projeccions, com valora els seus recursos o com gestiona els seus riscos. En un entorn econòmic-financer cada vegada més complex, resulta  fonamental mirar cap endavant i preveure oportunitats o problemes.

Ara més que mai és precís “auditar” les eines amb les que gestionem el futur i no hi ha dubte que l’auditor jugarà un paper clau en aquest terreny.

El sector de l’auditoria i de la informació financera està en ple canvi, perquè el món en el que vivim també es troba en un període de transició. Fenòmens com la crisi, la globalització i les noves tecnologies han canviat la naturalesa dels negocis i han redefinit un concepte clau perquè l’economia funcioni: la confiança.

Convé recordar que la transparència és la matèria prima amb la que es fabrica la confiança i que una vertadera rendició de comptes requereix que les companyies ofereixin la informació necessària per a conèixer la seva situació real. Però també que algú independent recopili, analitzi i estructuri les dades amb rigor i coherència, per tal que puguin arribar i ser interpretades de forma útil per tots els grups d’interès.

El futur de l’auditoria passa per reforçar el paper de l’auditor com a generador de confiança, per tant, aquest haurà d’adaptar la seva activitat a un context més complex.

Ampliar l’abast i la profunditat del seu treball es revela com una passa necessària per entendre, en la seva plenitud, un món empresarial condicionat per múltiples dimensions.

El futur també ens depara un model d’informació més complet, integrat i, sobre tot, més entenedor. De res servirà recopilar informació si aquesta no es processa i s’estructura de forma que els seus destinataris la puguin entendre. Ha arribat el moment de mirar més enllà del balanç i del compte de resultats d’una companyia, ja que existeixen altres elements que també influeixen en els  resultats, en el seu funcionament o en la pròpia supervivència.

OBJETIUS:

  1. Reforçar el nostre paper en la societat i en els grups d’interès com a “generadors de confiança”
  2. Adaptar-nos a les necessitats de la informació corporativa.
  3. Evolucionar cap a un model multidimensional, capaç de generar un anàlisis de valor més enllà de les dades numèriques.
  4. Analitzar i explicar de forma més àmplia els sistemes de gestió de riscos i de control intern.
  5. Analitzar les variables que determinen en quin punt està una organització i en quines condicions està per tal d’afrontar el futur.
  6. Dirigir-nos cap un model d’informació més completa i integrada.

sense comentaris

Deixa un comentari