Més sobre Nosaltres

S

om una empresa formada per un equip d’auditors professionals amb una sòlida experiència de més de 25 anys, en la realització d’auditories financeres i en altres serveis relacionats.

Els nostres clients són fonamentalment petites i mitjanes empreses que necessiten un servei d’auditoria àgil i proper, i amb un alt grau d’implicació.

A Audit Concept estem orgullosos de cada un dels nostres clients que, en un entorn que està canviant contínuament, no només estan millorant els seus resultats i incrementant la seva activitat, sinó que es preocupen cada vegada més pel repte futur del “Desenvolupament Sostenible”. Mariano Herráiz.

L’auditoria de petites i mitjanes empreses va en augment al nostre país. En els darrers anys són moltes les entitats de reduïda dimensió que opten per auditar els seus comptes. L’objectiu és clar: diferenciar-se de la resta de competidors, dotar de més transparència a tots els agents que intervenen en el mercat i generar confiança.

L’auditoria de petites i mitjanes empreses hauria de ser realitzada per auditors amb un nivell de qualificació a l’alçada de les necessitats de les mateixes, amb un ampli coneixement del sector en el que opera l’empresa i amb unes dimensions adequades amb els requisits de la companyia.

Triar l’auditor adequat és una tasca important, pel que l’elecció s’ha de fer tenint en compte tant la dimensió com les necessitats de l’empresa.

L’auditoria no és només competència de les firmes d’auditoria de gran dimensió ( que indubtablement juguen un paper molt important en el sector) sinó que Audit Concept també pot jugar les seves cartes, ja que, per un costat, disposa de la capacitat per dur a terme treballs d’auditoria a un ventall molt ampli de clients, i per l’altre, compleix amb els estàndards de transparència, qualitat i confiabilitat que exigeix la normativa actual.

Auditoria en Tarragona auditconcept
 

El nostre principal capital són els professionals que treballen amb nosaltres. Comptem amb un equip de persones dinàmic i altament compromès.  Una altra de les senyals d’identitat de l’equip d’Audit Concept és la baixa rotació del nostre personal més qualificat.

MISSIÓ

 • Aconseguir que la informació financera de les empreses generi cada cop més confiança en la nostra societat.
 • Crear oportunitats a les empreses una vegada haguem aconseguit que la seva informació financera sigui transparent i de confiança.

VISIÓ
Ser reconeguts com una de les millors firmes en proveir serveis d’ AUDITORIA a empreses de petita i mitjana dimensió, complint amb la qualitat de la normativa d’auditoria vigent.
VALORS COM A EMPRESA

 • La independència. No oferim serveis incompatibles amb la nostra professió.
 • L’ètica.
 • Integritat, mantenint en tot moment la nostra objectivitat i independència.
 • Un esperit crític.
 • Un compromís amb la societat, actuant amb responsabilitat a partir de la col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili, en proporcionar l’experiència necessària als graduats per tal d’afrontar el seu futur professional.
VALORS COM A PERSONES
 • La passió per la feina d’auditoria i el ferm objectiu de voler fer-ho bé.
 • El nostre afany d’actualització constant en tots els àmbits.
 • Conèixer món viatjant i obrir la ment a tot allò desconegut. Però també com un exercici d’aprenentatge constant que ens allunya de la nostra rutina, ens posa a prova y ens permet conèixer-nos millor a nosaltres mateixos.
 • El respecte a altres cultures, altres creences, altres religions i al nostre entorn i medi ambient.

TREBALLEM JUNTS
Si estàs interessat en els nostres serveis d’auditoria, et pots posar en contacte amb nosaltres per telèfon al 877 445 445, escriu-nos un email, o sol·licitar directament un pressupost.