Informes especials
d’ Auditoria

E

n aquesta tipologia d’informes, es classifiquen alguns dels que estan contemplats en la normativa d’auditoria i són exigits per a complir amb determinats requisits de la normativa mercantil.

Els més habituals són els següents:

  1. Informe Auditoria ampliació de capital amb compensació de crèdits.
  2. Informe Auditoria ampliació capital amb càrrec a reserves.
  3. Informe Auditoria reducció de capital per a compensar pèrdues.
  4. Informe Auditoria Biocarburants SICBIOS.
  5. Informe Auditoria CORES.
  6. Informe complementari Banc d’España.