Auditoria Ecoembes

A

mb la finalitat   que envasadors, comerciants de productes envasats i/o responsables de la primera posada en el mercat dels productes envasats compleixin amb allò exigit per la Llei, l’adhesió al Sistema Integrat de Gestió d’envasos i residus d’envasos gestionat per Ecoembes és la millor opció.

Les empreses afectades poden donar compliment a les obligacions de la Llei mitjançant l’adhesió a un Sistema Integrat de Gestió (SIG) como el que gestiona Ecoembes.

Totes les empreses adherides hauran de fer una Declaració Anual d’Envasos de la que en sortirà la quantitat a pagar per la gestió dels residus dels envasos domèstics que posi en el mercat (l’anomenat cost de Punt Verd).

Aquesta declaració haurà de ser auditada per un membre inscrit en el ROAC i s’haurà de  presentar conjuntament amb la declaració.

En els nostres serveis també s’inclou l’auditoria de la Declaració Anual d’Envasos de Ecoembes.